Er zijn geen roosterwijzigingen.

FLEX lokalen

De FLEX-uren vinden plaats in onderstaande lokalen:

 

ST     Stiltetijd  lokaal 203    /     met computer in lokaal 104

WT    Werktijd in lokaal 205  /    met computer in lokaal 115