Er zijn geen roosterwijzigingen.

Lessen tot einde schooljaar

De lessen worden tot de laatste lesdag 10 juli gegeven volgens de regels en afspraken zoals jullie nu gewend zijn.