Er zijn geen roosterwijzigingen.

Fietsen

Beste Leerlingen,

Fietsen met manden moeten in de daarvoor bestemde fietsen rekken gezet worden.