Er zijn geen roosterwijzigingen.

Inhaaltoetsuur

Inhaaluur voor toetsen is op dinsdag het 8e uur en donderdag het 9e uur in lokaal……A4… 
Je spreekt met je docent af op welke dag je je toets gaat inhalen.