Er zijn geen roosterwijzigingen.

5H en 6V

De examenkandidaten hebben een bericht in hun mailbox ontvangen over de rekentoets en over de toetsweek. Raadpleeg dit bericht. Als je dit bericht niet ontvangen hebt, moet jij dit melden bij dhr. Van Zoest