Er zijn geen roosterwijzigingen.

Gevonden voorwerpen

Ben jij in de loop van dit jaar spullen kwijtgeraakt (zoals gymkleding, sportschoenen, regenkelding, etc.) kijk dan bij lokaal a5 en a6 aan de kapstok.

Neem je eigendommen mee. De school doet het aan het begin van de vakantie  W E G ! ! !

3Ht

Beste Leerlingen,
Eco van donderdag 27-6-2018 is verplaatst naar donderdag 4-7-2019 het 3e uur