Er zijn geen roosterwijzigingen.

Leerlingpas bovenbouw

De bovenbouwleerlingen van wie de leerlingpas niet werkt kunnen zich melden bij Willem Verlaan of Djuna Belksma (OLC) om deze opnieuw in te laten stellen.